Upute za izlaganja

Usmena izlaganja

 • Pozvani predavači: 15 minuta + 5 minuta rasprave
 • Usmena izlaganja: 10 minuta + 3 minute rasprave
 • Molimo sve predavače da se izričito pridržavaju satnice.
 • Predavanja se izlažu na hrvatskom, a inozemni gosti na engleskom.
 • Mole se svi predavači da pripreme Power Point prezentaciju na engleskom jeziku.

Izlaganja postera

 • Posteri će biti izloženi na panoima i mogu biti pripremljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • Maksimalne dimenzije postera: 90 cm širina x 120 cm visina
 • Najbolji posteri će biti nagrađeni.

Instructions for presentations

Oral presentations

 • Invited speakers: 15 minutes + 5 minutes discussion
 • Oral presentations: 10 minutes + 3 minutes discussion
 • All presenters are kindly asked to strictly adhere to the timetable.
 • All speakers are required to prepare Power Point presentations in English.

Poster presentations

 • The posters can be prepared in English or Croatian language and will be displayed on the poster boards.
 • The poster should not exceed 90 cm width x 120 cm height/portrait-style.
 • The best posters will be awarded.