Kotizacija

RANA KOTIZACIJA uplaćena do 15. veljače 2013.
Članovi Radne skupine ili EACVI-ja – 280,00 €
Sudionik – 300,00 €
Sudionik ‹35 godina – 200,00 €

KASNA KOTIZACIJA uplaćena nakon 16. veljače 2013.
Članovi Radne skupine ili EACVI-ja – 380,00 €
Sudionik – 400,00 €
Sudionik ‹35 godina – 300,00 €

KOTIZACIJA NA KONGRESU od 17. svibnja 2013.
Članovi Radne skupine ili EACVI-ja – 450,00 €
Sudionik – 480,00 €
Sudionik ‹35 godina – 330,00 €

Osobe u pratnji – 80,00 €
Izlagači – 200,00 €

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:
sudjelovanje u znanstvenom programu skupa i tečaja, pristup izložbenom prostoru, materijale skupa, prisustvovanje otvorenju skupa s koktelom dobrodošlice, pristup satelitskim simpozijima, kave u stankama, ručkove i svečanu večeru.

Za sva pitanja u vezi grupnih prijava molimo kontaktirajte Ivanu Šabanović – Uzelac, ivana@361events.hr

Za sva pitanja u vezi individualnih prijava molimo kontaktirajte Mariju Matić, marija@361events.hr

  • Sve prijave moraju biti ispunjene preko on line obrasca.
  • Prijave nisu valjane bez primljene uplate.

Za prijavu individualne kotizacije potrebno je popuniti on line registracijski obrazac koji je dostupan ovdje: OBRAZAC ZA PRIJAVU*
*nakon popunjavanja obrasca za individualnu prijavu primit ćete potvrdu po kojoj trebate uplatiti kotizaciju. Originalan račun dobit ćete u roku od osam dana po izvršenoj uplati e-mailom. Prijave za sudjelovanje na skup obrađuju se redom kojim su zaprimljene.

Za prijavu grupe (više od 4 osobe) za kotizacije i rezervaciju smještaja potrebno je popuniti registracijski obrazac koji je dostupan ovdje:
GRUPNI OBRAZAC*

*nakon što ispunite obrazac pošaljite ga na ivana@361events.hr

Fees

EARLY REGISTRATION FEE paid until February 15 th, 2013
Members of the Working Group or EACVI – 280,00 €
Participant – 300,00 €
Participant ‹35 y – 200,00 €

LATE REGISTRATION FEE paid from February 16th, 2013
Members of the Working Group or EACVI – 380,00 €
Participant – 400,00 €
Participant ‹35 y – 300,00 €

ON SITE REGISTRATION FEE from May 17th, 2013
Members of the Working Group or EACVI – 450,00 €
Participant – 480,00 €
Participant ‹35 y – 330,00 €

Accompanying persons – 80,00 €
Exhibitors – 200,00 €

REGISTRATION FEE INCLUDES:
participation in the scientific program of the Meeting and the Course, access to the exhibition area, Meeting materials, welcome cocktail, access to the satellite symposiums, coffee breaks, lunches and the gala dinner.

For all information concerning group registrations, please contact Ivanu Šabanović Uzelac, ivana@361events.hr

For all information concerning individual registrations, please contact Marija Matić, marija@361events.hr

  •  All registrations must be submitted online.
  • No registration is valid without payment.

For individual registration please fill out the online registration form which can be found here: APPLICATION FORM*
*after filling out the individual registration form you will receive a confirmation with the amount owing. Once paid, you will receive an invoice within 8 days of payment. Registration will be processed by order of submission.

For group registration and hotel reservation (more than 4 participants) please fill: GROUP APPLICATION FORM*
*after you fill out the form, please send it to ivana@361events.hr